Povraćaj sredstava i reklamacija

Povraćaj robe i sredstava

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, potrošač ima pravo da bez navođenja razloga odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je roba isporučena. Odustankom od ugovora oslobađa se svih obaveza osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća, usled odustanka od ugovora. Izjava potrošača o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada nam je poslata.

 

1. Na našu e-mail adresu info@centars.rs potrošač može dostaviti izjavu o odustanku, ili popuniti i poslati na adresu Triše Kaclerovića 24a, Beograd i naglasiti za internet prodaju. Obrazac za odustanak od ugovora, koji je stigao uz paket možete se preuzeti ovde.

 

2. Nakon što primimo  e-mail, prosledićemo dokumenta za povraćaj robe na e-mail kupca, što predstavlja potvrdu o prijemu izjave o odustanku od ugovora.

 

3. Dostavljena dokumenta je potrebno odštampati, popuniti, potpisati i pečatirati za pravna lica i zajedno sa robom poslati na adresu koju operater iz ONLINE prodavnice bude poslao na e-mail kupca.

 

4. Paket koji sadrži robu za povraćaj je potrebno čvrsto upakovati i oblepiti samolepljivom trakom.

 

5. Proizvodi koji se vraćaju usled odustanka od ugovora moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i zapakovani u originalnu ambalažu. Kupac ne snosi troškove koji nastaju odustankom od ugovora, osim troškova poštarine koji proisteknu slanjem robe na našu adresu. Sa naše strane se obavezujemo da ćemo, odmah po prijemu robe koja se vraća po osnovu odustanka od ugovora, izvršiti povraćaj sredstava koja su uplaćena za vraćenu robu. Da bi izvršili povraćaj sredstava nepohodno je da roba za koju se vrši povraćaj novca, kao i popunjena i potpisana dokumenta za povraćaj robe, budu dostavljena na adresu koju operater iz ONLINE prodavnice pošalje na e-mail kupca. Nakon potvrde o prijemu, sredstva će biti uplaćena na račun koji je naveden u obrazcu u roku od 10 radnih dana. Ispravnost podataka unetih u dokumenta za povraćaj robe, garantuje kupac svojim potpisom, tj.pečatom.

 

6. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koje je prethodno platio platnom karticom (trgovac) je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko Banke odnosno preko kartičnih asocijacija Visa i MasterCard i to storniranjem/delimičnim storniranjem orginalne transakcije, banka će na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

 

Ukoliko kupac nakon prijema artikla ustanovi da želi da ga zameni za drugi artikal niže ili više cenovne kategorije, treba da nas kontaktira pozivanjem broja telefona 011/3970-350 ili nam pošalje email na adresu info@centars.rs broj računa/ otpremnice, šifru i veličinu artikla za koji želite da zameni prvobitno poručeni artikal, kao i JMBG  i  broj dinarskog tekućeg računa na koji bismo uplatili eventualnu razliku novca cenovnih kategorija.

 

Reklamacije

Prilikom preuzimanja pošiljke kupac treba da u prisustvu kurira proveri svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzima. U ovom slučaju kupac treba da nas pozove  telefonom na broj 011/3970-350 ili nam pošalje e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@centars.rs i navede razlog zbog koga je odbio da preuzme paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo kupca o daljem postupanju.

 

Ukoliko je kupac primio pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovio da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo kupca da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozove telefonom na broj 011/3970-350 ili pošalje e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@centars.rs i opiše kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo ga o daljem postupanju.

 

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo kupca da postupi na način definisan pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice, koji zajedno sa obrascem zahteva za reklamaciju, treba da pošalje na adresu Triše Kaclerovića 24a, Beograd.

 

Podaci o firmi: 

 

Adresa

 

Telefon: 

 

Broj računa: 

Matični broj  PIB 

 

Šifra delatnosti 

 

E-mail: