Pravo na odustajanje

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, potrošač ima pravo da bez navođenja razloga odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je roba isporučena. Odustankom od ugovora oslobađa se svih obaveza osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća, usled odustanka od ugovora. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata.

 

1. Na adresu info@centars.rs kupac može dostaviti Izjavu o odustanku, ili popuniti i poslati na info@centars.rs, naglasiti za internet prodaju. Obrazac za odustanak od ugovora, koji je stigao uz paket preuzima se ovde.

 

2. Nakon što primimo e-mail, prosledićemo kupcu dokumenta za povraćaj robe na njegov e-mail, što predstavlja potvrdu o prijemu izjave o odustanku od ugovora.

 

3. Dostavljena dokumenta je potrebno odštampati, iste popunite, obavezno potpisati (potpis i pečat za pravna lica) i zajedno sa robom, poslati na adresu koju Operater iz ONLINE prodavnice bude poslao na e-mail kupca.

 

4. Paket koji sadrži robu za povraćaj je potrebno čvrsto upakovati i oblepiti samolepljivom trakom.

 

5. Proizvodi koji se vraćaju usled odustanka od ugovora moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i zapakovani u originalnu ambalažu. Kupac ne snosi troškove koji nastaju odustankom od ugovora, osim troškova poštarine koji proisteknu slanjem robe na našu adresu. Sa naše strane se obavezujemo da ćemo, odmah po prijemu robe koja se vraća po osnovu odustanka od ugovora, izvršiti povraćaj sredstava koja su uplaćena za vraćenu robu. Da bi izvršili povraćaj sredstava nepohodno je da roba za koju se vrši povraćaj novca, kao i popunjena i potpisana dokumenta za povraćaj robe, budu dostavljena na adresu koju operater iz ONLINE prodavnice pošalje na e-mail kupca. Nakon potvrde o prijemu, sredstva će biti uplaćena na račun koji je naveden u obrazcu u roku od 10 radnih dana. Ispravnost podataka unetih u dokumenta za povraćaj robe, garantuje kupac svojim potpisom, tj.pečatom.

 

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Prodavac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

 

Ukoliko kupac nakon prijema artikla ustanovi da želi da ga zameni za drugi, iste ili veće cenovne kategorije, molimo kupca da nas kontaktirate pozivanjem broja 011/3970-350 ili nam pošalje email na adresu: info@centars.rs. broj računa/otpremnice i šifru i veličinu artikla za koji želi da zameni prvobitno poručeni artikal.

 

Ukoliko kupac nakon prijema artikla ustanovi da želi da ga zameni za drugi artikal niže ili više cenovne kategorije, treba da nas kontaktira pozivanjem broja telefona 011/3970-350 ili nam pošalje email na adresu: info@centars.rs broj računa/ otpremnice, šifru i veličinu artikla za koji želi da zameni prvobitno poručeni artikal, kao i JMBG (opciono) i broj dinarskog tekućeg računa na koji bismo uplatili eventualnu razliku novca cenovnih kategorija.