Pumpe za navodnjavanje, visokopritisne pumpe i pumpe za muljnu vodu

Ako želite da ispumpavate otpadnu vodu ili da snabdevate domaćinstvo, navodnjavate vrt, potrebna vam je pumpa za vodu

FILTERI